TS4-230 sterownik
do pracy naprzemiennej

  

  

   

   

   

  

    

    

• zasilanie 230V AC

• sterowanie do 4 urządzeń

• cyfrowy czujnik temperatury

• alarm wysokiej temperatury

 

FCS4M sterownik dla klimakonwektorów

  

   

  

   

   

   

   

• 4 rurowe

• sterowanie MODBUS RTU

• ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja

• programator 24h

• wentylator 3 biegowy, tryb auto

 

 

FCF4 sterownik dla klimakonwektorów

  

   

  

   

   

   

    

• urządzenia 4 rurowe

• programator tygodniowy 24/7

• ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja

• wentylator 3 biegowy, tryb auto

• montaż podtynkowy

 

 

FCS4 sterownik dla klimakonwektorów

  

   

  

   

   

   

   

• 4 rurowe

• zewnętrzny sygnał sterujący

• programator tygodniowy 24/7

• ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja

• wentylator 3 biegowy, tryb auto

 

TS4 230 sterownik do pracy naprzemiennej  230VAC

• obsługa do 4 urządzeń

• alarm wysokiej temperatury

• cyfrowy czujnik temperatury

• wejście USB

• zasilanie 230V AC lub 12-24V DC

 

FCS4M sterownik dla klimakonwektorów

• sterowanie MODBUS RTU

• ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja

• urządzenia 4 rurowe

• programator 24h

• wentylator 3 biegowy, tryb auto

FCF4 sterownik dla klimakonwektorów

• urządzenia 4 rurowe

• programator tygodniowy 24/7

• ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja

• wentylator 3 biegowy, tryb auto

• montaż podtynkowy

 

FCS4 sterownik dla klimakonwektorów

• programator tygodniowy 24/7

• ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja

• zewnętrzny sygnał sterujący

• urządzenia 4 rurowe

• wentylator 3 biegowy, tryb auto

 

  1. pl

Buderman 2020

wybierz język