1. pl

timer 24h 

blakada klawiatury

zewnętrzny sygnał blokujący (karta klucz)

chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja

zasilanie
230V AC

wentylator
1, 2, 3 biegi,
tryb auto

montaż natynkowy

modbus
RTU RS485

klawisze dotykowe

FCS4M sterownik dla klimakonwektorów MODBUS


  • sterowanie MODBUS RTU

  • urządzenia 4 rurowe

  • programator 24h

  • wentylator 3 biegowy, tryb auto

  • grzanie, chłodzenie, wentylacja

  • keycard - sygnał sterujący

Opis

Nowoczesny wygląd, czytelny wyświetlacz oraz dotykowy panel to zalety sterownika FCS4M. Bogate możliwości konfiguracji umożliwiają dostosowanie urządzenia zarówno dla pomieszczeń biurowych jak i mieszkalnych.

Sterownik może być ustawiany ręcznie za pomocą klawiatury lub sterowany przez komputer administratora. Sterownik posiada wbudowany moduł sterujący oparty na protokole MODBUS RTU.

 

UŻYTKOWANIE

Prędkość pracy wentylatora

Klawiszem zmień prędkość : 

1. prędkość minimalna – pierwszy bieg
2. prędkość średnia – drugi bieg
3. prędkość maksymalna – trzeci bieg

praca automatyczna – wskaźnik miga

Nastawa temperatury

Można zmieniać ręcznie nastawę temperatury co 0,5°C w zakresie od +5°C do +35°C. Zakres zmienia się w ustawieniach serwisowych.

+ zwiększa temperaturę o 0,5°C

- zmniejsza temperaturę o 0,5°C

Zmiana trybu pracy

Przytrzymaj przez 5 sekund klawisz  MODE. klawiszami  PLUS,  MINUS wybierz tryb pracy:

1.  Wentylacja
2. Chłodzenie
3. Grzanie

Blokowanie klawiatury

Przytrzymaj jednocześnie dwa klawisze  PLUS i  MINUS przez 5 sekund, aby zablokować lub odblokować przyciski. 

Zależnie od ustawienia można blokować: wszystkie przyciski lub tylko cztery przyciski (przycisk  POWER będzie niezablokowany).

Ustawienia blokady można zmienić w ustawieniach serwisowych.

Funkcje

 • obsługuje klimakonwektory 4 rurowe

 • zegar czasu rzeczywistego

 • kalendarz 7 dniowy,

 • programator czasowy 24 h – ustawiana jest tylko godzina włączenia i/lub godzina wyłączenia; nie zależy od dnia tygodnia;

 • sterowanie wentylatorem 3 biegowym (prędkość minimalna, średnia, maksymalna oraz tryb automatyczny)

 • praca w trybie chłodzenia, ogrzewania lub wentylacji

 • wbudowany protokół MODBUS RTU

 • zewnętrzny sygnał sterujący (karta hotelowa, kontaktron itp.)

 

Schematy

Przykład 1

Sterownik działa niezależnie, ręcznie ustawianą temperaturą oraz wentylatorem (np. automatyczna prędkość), bez połączania Modbus. Można włączać i wyłączać klawiszem lub ustawić automatyczne uruchamianie i/lub wyłączanie klimakonwektora codziennie o zadanej godzinie (np. 8-16).

Przykład 2

Sterownik działa w sieci Modbus. Można włączać i wyłączać klawiszem lub ustawić automatyczne uruchamianie i/lub wyłączanie klimakonwektora codziennie o zadanej godzinie (np 8-16)

Tryby Pracy

Podstawowy (Manualny) 

 • Parametry ustawiane są za pomocą klawiatury m.in.: 

 • tryb pracy – chłodzenie lub ogrzewanie lub wentylacja,
 • temperatura pracy, 
 • prędkość pracy wentylatora,
 • blokowanie i odblokowywanie klawiatury.

 

Modbus 

Komputer sterujący ma dostęp do parametrów pracy (nawet gdy użytkownik wyłączy urządzenie na klawiaturze) m.in.:

 • tryb pracy – chłodzenie lub ogrzewanie lub wentylacja,
 • prędkość pracy wentylatora,
 • zegar czasu rzeczywistego,
 • programator czasowy 24h,
 • odczyt temperatury,
 • blokowanie i odblokowywanie klawiatury,
 • ustawiania serwisowe.

 

Adres urządzenia oraz prędkość transmisji ustawiane są za pomocą klawiatury.

 

Wymiary

 

Dane Techniczne

Zasilanie

230V 50Hz

Zasilanie wentylatora

230V AC 5A, 3 biegowy

Zasilanie zaworów

230V AC 3A

Czujnik

Czujnik wbudowany 

IP

Stopień ochrony IP20

Wymiary

130x90x28mm

Waga

200g

Obudowa

ABS

Elementy zestawu

sterownik, wkręty i kołki, instrukcja montażu, instrukcja użytkowania

 

Pobierz

Karta katalogowa

KK-FCS4M-0317-V21-PL.pdf

Skrócona instrukcja sterownika

MSA4-FCS4M-0317-V20-PL.pdf

Buderman 2024